Reklamacje i zwroty zostały opisane w regulaminie sklepu.